Etusivu

Näiltä sivuilta löydät saatavilla olevat kierrätyslannoitteet ja -maanparannusaineet Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Sivuille on kerätty tietoa tuotteista, niiden käytöstä ja kierrätyslannoitevalmisteita koskevista haasteista.

Kierrätyslannoitteet ja kierrätysmaanparannusaineet ovat teollisuuden, sekä metsä- ja maatalouden sivuvirroista valmistettuja tuotteita. Raaka-aineena käytetään esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivutuotteita, biojätettä, teurastamojätteitä, erilaisia tuhkia sekä jätevesilietteitä.

Kierrätyslannoitteet sisältävät ravinteita sen verran, että ne luokitellaan lannoitteiksi.

Kierrätysmaanparannusaineilla tuotteen maan rakennetta parantava vaikutus tai neutralointikyky on merkittävämpää kuin lannoitusvaikutus.

Kiertotaloutta edistämällä näiden sivuvirtojen ravinteita, erityisesti fosforia ja typpeä, sekä biomassojen orgaanista ainesta voidaan hyödyntää uudelleen. Samalla suojellaan vesistöjä sekä arvokkaita mineraalifosforivaroja. Ravinteiden kierrätyksen edistäminen on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan vuosille 2020-2022.  Kokeiluohjelma on jatkoa vuosina 2016-2018 käynnistetylle ohjelmalle.

biomassa